Välkommen till Gårdsby Iglu AB
 

Kalvamma H&L100


 • Individuell utfodring av djuren
 • Ren och tillförlitlig
 • Friskare kalvar uppfödda i grupper
 • Sänkta kostnader, ökade intäkter
PRODUKTINFORMATION

Huvudmålet för datorstyrda kalvammor har hittills varit att utfodra så många kalvar så möjligt med så liten arbetsinsats som möjligt.
Idag måste tekniken dessutom anpassas flexibelt till olika uppfödningssituationer och t.ex. kunna utfodra olika fodermedel med olika foderprogram, naturligtvis alltid med en produktionsorienterad anpassning till den individuella kalven med hänsyn tagen till en optimal hälsa. Allt detta är egenskaper som kalvamman H&L 100 effektivt omsätter i praktiken sedan många år.
I lantbruksföretag som växer blir dock andra faktorer viktigare: Säkerställande av maximal hygien, lagring och analys av viktiga kalvdata och en effektiv arbetsorganisation i kalvstallet krävs i toppföretag.
H&L 100 med sina hygienstationer och management-programmet CalfGuide sätter nya milstolpar på området automatisk utfodring av kalvar. På följande sidor kan du uppleva hur H&L 100 dessutom kommer att revolutionera arbetet i ditt kalvstall.

I lantbruksföretag som växer blir dock andra faktorer viktigare: Säkerställande av maximal hygien, lagring och analys av viktiga kalvdata och en effektiv arbetsorganisation i kalvstallet krävs i toppföretag.

H&L 100 med sina hygienstationer och management-programmet CalfGuide sätter nya milstolpar på området automatisk utfodring av kalvar. På följande sidor kan du uppleva hur H&L 100 dessutom kommer att revolutionera arbetet i ditt kalvstall.


INDIVIDUELL UTFODRING AV DJUREN

Utfodring av många kalvar med en färsk blandning och anpassat till den enskilda kalven är en enorm utmaning. H&L 100 klarar detta perfekt.

Alltid nyblandat
Många konventionella automater på marknaden använder en central mjölktank. Detta är en enorm nackdel: Vid 40 °C fördubblas halten mikroorganismer i mjölken var 20:e minut. Vid H&L 100 blandas mjölken färskt för varje kalv, det finns inga mjölkrester som bakterier kan växa till i.

Individuell anpassning
Den centrala mjölktanken i konventionella automater har en annan avgörande nackdel: Moderna foderprogram (t.ex. metabolisk programmering) kräver högre MAT-koncentration (t.ex. 160 g/l) i början av uppfödningen för att ge en energikick. Under fasen för avvänjning av utfodring med dryck behövs lägre koncentration (130 g/l). Denna individuella utfodring av djuren är en grundförutsättning för moderna utfodringsstrategier och kan endast genomföras om det sker en individuell blandning för varje kalv som med H&L 100.

Lugna och tillitsfulla kalvar
Eftersom det inte finns några fasta utfodringstider med H&L 100, kan dina kalvar hämta mjölk när som helst. I och med att människan inte längre ses som en amma håller sig kalvarna lugna när personer kommer in i kalvstallet. Yngre och svagare kalvar har tillräckligt med tid att begära sin mjölk. I och med att H&L 100 arbetar med fortlöpande halvdagar finns det ingen fast tidpunkt när alla kalvar är behöriga och trängs vid stationerna. Dessutom förhindrar mjölkventilen med stöldskydd att starkare kalvar stjäler mjölk. Resultat: Mycket jämna och avspända kalvgrupper!


METOD FÖR AVVÄNJNING AV UTFODRING MED DRYCK

H&L 100 förbereder kalvarna mycket skonsamt för intag av kraft- och grovfoder. Den reducerar mängden dryck i slutet av uppfödningen i små steg på 0,2 l per dag och stimulerar på detta sätt utvecklingen av bladmagen.

Djurvåg
Med framfotsvågen registrerar H&L 100 kalvarnas dagliga tillväxt. Med denna information förs separata larmlistor och snabbväxande kalvar vänjs av snabbare från mjölk med hjälp av sin viktutveckling.

Kraftfoder
Vid kraftfoderstationen kan konventionell kalvstart eller müsli utfodras. Då fastställs exakt hur mycket foder varje kalv har ätit. Hänsyn tas till restmängder. Även här är en individuell utfodring av mjölken möjlig efter den aktuella förtäringen av kraftfoder.


FLEXIBELT UTFODRINGSPROGRAM

Moderna utfodringsprogram ska alltid anpassas till kalvarnas ålder, ras, personligt uppsatta uppfödningsmål eller hälsotillståndet. Allt detta kan du genomföra optimalt med H&L 100.

Metabolisk programmering
Många lantbrukare vet att en intensiv utfodring när det gäller mängd och blandning under de första levnadsveckorna ger en betydligt högre mjölkproduktion senare . Den rätta avvänjningen av utfodringen av kalvarna med dryck när efter behag-fasen är över ställer sedan varje kalvhållare inför särskilda utmaningar. Vid H&L 100 vänjs varje kalv av långsamt från ett högt mjölkintag både i volym men även i koncentration.

Effektiv blandning av mjölkpulver
Flexibilitet i utfodringen innebär också att väldigt olika mjölkersättningar och tillsatser kan användas. Det är då viktigt att mjölken görs i ordning optimalt och utan klumpar. H&L Powermixer rör om mjölkpulvret på några få sekunder.. Tack vare detta får kalven sin färskblandade mjölk direkt i nappen redan efter 3 sekunder.

Utfodring av valda tillsatser
För att stabilisera mag-tarmkanalen kan du tillsätta syror (eller andra tillsatsmedel) i mjölken i mycket små mängder. Sjuka kalvar kan ges medicin genom mjölken eller ett speciellt dietprogram med elektrolyter. För maximal flexibilitet kan du välja mellan två pulverutmatare eller en pulverutmatare och en vätskeutmatare.

Utfodring med helmjölk
Med H&L 100:s helmjölksprogram går det att utfodra med upp till 100 % helmjölk. Antingen kommer helmjölken direkt från din helmjölkstank eller också använde du vår H&L Milchboy. Den lagrar 110 l helmjölk direkt i automaten. Tack vare de stora hjulen är det inte längre något problem att transportera mjölkkammaren. Det integrerade omrörarverket styrs direkt genom H&L 100. Den effektiva vattenkylningen körs helt oberoende av ström eller annan teknik.


REN OCH TILLFÖRLITLIG

En kalvamma ska underlätta ditt arbete och utföra sitt arbete kontinuerligt under 24 timmar. Därför måste den arbeta tillförlitligt under de hårda förhållanden som råder i ett kalvstall som H&L 100.

Slangrengöring fram till nappen
Tidigare visade sig vissa slangsystem innehålla avlagringar av bakterieinfekterad mjölk, eftersom de rengjorts för sällan eller inte ordentligt. I den nya HygieneStation kan nu för första gången hela mjölkslangen ända fram till nappen spolas och rengöras automatiskt efter varje dryckestillfälle. Det minskar kalvens exponering för mikroorganismer, förbättrar dess hälsa och sparar in manuella rengöringsarbeten.

Flugskydd som standard
Två stora luckor tillsluter det känsliga blandningsområdet. Tack vare detta kan inga flugor hamna i mjölken och störningar i mjölksystemet undviks. Luckorna går att låsa så att det inte finns någon risk för barn att skadas.

Redo för användning i alla väder
Kalvar tycker om utomhusklimatet och det gör H&L 100 också! Den har ett frostskyddsprogram som aktiveras automatiskt så snart det är risk för frost. Du kan rengöra automaten utifrån med vatten utan problem eftersom alla känsliga delar är tätade mot stänkvatten.

Enkelt underhåll
En regelbunden funktionskontroll av tekniken är mycket lätt: Underhållsmenyn gör det möjligt för dig att snabbt och enkelt testa H&L 100:s alla viktiga komponenter. Om ramvillkoren har ändrats är en kalibrering av parametrarna viktig. Även detta kan du snabbt utföra själv. Programvaran guidar dig genom kalibreringen och talar om exakt vad du ska göra. Vi rekommenderar att du låter en servicetekniker med specialutbildning underhålla H&L 100 en gång om året. Detta gör att du kan känna dig säker på att din automat kommer att utfodra dina kalvar även i framtiden.

Högvärdiga komponenter
Alla delar som leder mjölk är tillverkade av högvärdigt rostfritt stål eller av material som är godkända för livsmedel. Mjölkpulversystemet, med sin kraftfulla skruv, är utformat för höga belastningar. Nästan allt mjölkpulver kan följaktligen doseras exakt. Helmjölksystemet är mycket effektivt tack vare den 7,5 m långa värmeväxlarslangen. Elektroniken är enkelt och tillförlitligt konstruerad så att den klarar de hårda förhållanden som råder inom lantbruket.


ARBETA SMARTARE - ÖKAD PRODUKTION

Två flugor i en smäll: Med H&L 100 befrias du inte bara från besvärliga och ansträngande arbetsuppgifter utan dessutom ökas kvaliteten i utfodringen.

Inget mer släpande på hinkar
Din rygg tackar dig: Det besvärliga släpandet på hinkar är över! Allt du behöver göra är att fylla på mjölkersättning i den stora pulverbehållaren eller fylla på helmjölk i mjölktanken. Tack vare den låga påfyllningshöjden på 112 cm är det bekvämt att fylla på mjölkpulver. I behållaren med 50 kg innehåll är det bekvämt att fylla på 2 säckar mjölkpulver. Tack vare detta sparar du in frekventa kontrollturer.

Högre inkomst genom bättre produktion
Optimal utfodring av kalvarna ger även bättre produktion i framtiden. Kalvar som får mycket energi börjar tidigare med laktationen och ger senare mer mjölk! Med H&L 100 har du dessutom de bästa tänkbara förutsättningarna för optimal djurhälsa. Detta innebär lägre förluster och att det föds fler djur i det egna lantbruksföretaget. Detta i sin tur ger dig en möjlighet att selektera din återväxt målinriktat och att sälja överflödiga kvigor med vinst. Och last but not least: Tack vare arbetsbesparingarna får du fri kapacitet inom ditt företag som du kan använda på ett vinstgivande sätt.

Vinna tid och flexibilitet
Bry dig om dina kalvar NÄR du vill, och låt inte kalvarna ange dagordningen. Framförallt på morgonen och kvällen har man ofta annat arbete och andra plikter: mjölkning och utfodring av korna, ställa fram frukost till familjen eller få barnen till skolan ... H&L 100 utfodrar dina kalvar. Du behöver bara kontrollera tekniken och djuren. Inlärningen reduceras till ett minimum med den nya HygieneStation. Hur detta är möjligt kan du läsa om i kapitlet ”HygieneStation”.

Automatiserade arbetsförlopp
Med H&L 100 vet varje medarbetare när han eller hon ska göra vad. Du kan sköta påfyllningsarbeten, nappbyten osv. vid fasta tidpunkter som du bestämmer. Detta blir ännu bekvämare med programvaran CalfGuide som är tillval: Den har en praktisk schemaläggningsfunktion som redan på morgonen informerar dig och dina medarbetare om vad som ska göras den aktuella dagen.

En automat som kan växa
Med H&L 100 utfodrar du upp till 100 kalvar vid 4 stationer och under vissa omständigheter till och med upp till 150 kalvar! Om du utfodrar färre djur idag kan du när som helst bygga ut automaten med alla tillval som erbjuds tack vara byggsatssystemet. Detta gör att du först sparar pengar men senare ändå har alla möjligheter.


TILLVAL OCH UTRUSTNING


Grund


 • 1 PowerMixer
 • Färsk tillredning av mjölken individuell för varje djur, inget förrådssystem.
 • Automatisk hjälp med utfodringen av dryck och transport av mjölken till nappen genom stationspumpen.
 • Efterspolning av blandningsbehållaren och sugledningen efter varje tillredning av mjölk.
 • Mjölkventil med stöldskydd för att förhindra stöld av mjölk.
 • Diskmedelspump för automatiskt rengöring av alla delar som leder mjölk.
 • Rengöringstemperatur på upp till 65 °C
 • Ytor av rostfritt stål och plast som är lätta att rengöra
 • Stor pulverbehållare för 50 kg MAT
 • Stark pulverskruv som är lämplig för olika MAT
 • Låg påfyllningshöjd på 112 cm
 • Integrerad utfodringsdator
 • 5 förinställda foderkurvor (inkl. metabolisk foderkurva)
 • Anpassning av foderkurvan till varje djur
 • Automatisk registrering av nya kalvar
 • Inga stressiga utfodringstider på grund av individuellt flextidsprogram
 • Lagringskapacitet för 150 kalvar
 • Frostskyddsprogram som aktiveras automatiskt
 • Pulverutrymmet tätat mot fuktighet
 • Flugskydd som standard

Tillval


Hygienstation
 • Möjligt med upp till 4 drickstationer per kalvamma, för upp till 100 kalvar
 • Uppställningsavstånd på upp till 7 m är möjligt
 • Djuridentifiering via H&L-halsband eller ISO-öronmärkesidentfiering (system med halv eller full duplex)
 • Fällbar för mockning
 • Automatisk och manuell inlärningshjälp
 • LED-nappbelysning
 • Salivtråg

Napprengöring
 • Vattenspolning av nappen efter varje besök

Djurvåg
 • Djurvåg i mjölkningsrummet för optimal djurkontroll och utfodringsfunktion

Kraftfoderstation
 • Kraftfoderstation med restmängdsvägning och utfodringsfunktion

En andra PowerMixer
 • Två kalvar kan dricka samtidigt

CalfGuide
 • Management-programvara med egen server, W-LAN-router i stallet

Extra doserare
 • Pulverdoserare med dietprogram för diarréprofylax
 • En andra medicindoserare, tillval som vätske- eller pulverdoserare

Helmjölkstillval
 • Helmjölksystem för variabel dosering av VM-andelar på 20 - 100 %, som standard med en effektiv värmeväxlarspiral och automatisk rengöring

Milchboy
 • Lagringstank (110 l) på hjul
 • Styrning av omrörarverket på H&L 100 av intervalltyp
 • Termostatreglerad vattenkylning (utan ström)

Tekniska uppgifter


Strömförsörjning och värmeeffekt 400 V 16 A (6 kW) eller
230 V 16 A (3 kW)
Kapacitet för fyra stationer

upp till 100 kalvar
(Under vissa omständigheter upp till 150 kalvar)

Identifikationssystem Multireader HDX
och FDX
Magasin för mjölkpulver 90 l / 50 kg
Höjd för pulverpåfyllning 1,12 m
Boilervolym 12 l
Mått H&L 100 0,6 x 0,7 x 1,21 m
Utrymmesbehov H&L 100 1 x 1 m


ÖVRIGA PRODUKTER FÖR UTFODRING AV KALVMJÖLK